Nieuws 30-08-2017

Samenwerking e-nolis en Strukton Worksphere

MAXIMAAL INZICHT IN ENERGIEBESPARING VASTGOED UTRECHT

Strukton Worksphere en e-nolis tekenden een samenwerkingsovereenkomst om de e-nolis Energy Navigator in het Strukton PULSE-platform te integreren. Beide partijen zien samenwerking als dé manier om te innoveren. Zo geven ze samen heel eenvoudig maximaal inzicht in mogelijke én gerealiseerde energiebesparing van vastgoed.

Twee weten meer dan één en dat gaat in dit geval zeer zeker op. Strukton PULSE brengt de data van de mens, techniek en omgeving bij elkaar. Dit voorkomt storingen, verlengt levensduur en reduceert het energieverbruik en de onderhoudskosten in vastgoed. Het resultaat is een prettige en comfortabele verblijfsomgeving die duurzaam is en dienstverlening op maat mogelijk maakt. De e-nolis Energy Navigator bestaat uit intelligente software die voor commercieel vastgoed met minimale input aan data, maximaal inzicht in energiebesparingsmogelijkheden biedt en dit direct vertaalt in een bijbehorende businesscase. Strukton PULSE gecombineerd met Energy Navigator levert maximaal inzicht in energieverbruik, CO2-uitstoot in verhouding tot comfort en kosten.

Complexiteit vereenvoudigen
Evert Lemmen, CEO Strukton Worksphere: ‘Durven samen te werken is misschien wel de grootste uitdaging voor de komende periode. Het integreren van innovatieve toepassingen waardoor steeds eenvoudiger, steeds slimmere analyses kunnen worden gedaan, maakt datagestuurde dienstverlening van Strukton Worksphere mogelijk.’

De samenwerking tussen Strukton PULSE en e-nolis Energy Navigator start met een drietal projecten en maakt direct de meerwaarde zichtbaar. Zo blijkt uit onderzoek dat de meeste panden operationeel niet functioneren volgens het toegekende energielabel. Een groener energielabel betekent meestal een complexere installatie waardoor er meer eisen gesteld worden aan gebouwbeheer. De complexere installaties presteren in verhouding tot eenvoudiger installaties slechter ten opzichte van het ontwerp. Het bundelen van de kennis maakt inzicht en advies eenvoudig.

Integratie in het platform
De Energy Navigator stelt snel vast wat het operationele energielabel in werkelijkheid is. Gecombineerd met historische data uit Strukton PULSE ontstaat gericht advies om het energielabel van het pand te verbeteren. Dit is niet alleen van belang omdat panden groter dan 100m2 vanaf 2023 minimaal energielabel C moeten hebben, maar ook om een positieve businesscase met een aantrekkelijke terugverdientijd te realiseren. Overtuigd van de gedachte dat het functioneren en presteren van een gebouw integraal moet worden geanalyseerd, is het een logische volgende stap om de Energy Navigator te integreren in het Strukton PULSE-platform. Giel van Giersbergen, directeur van e-nolis, onderstreept dit en beschouwt de Energy Navigator als waardevolle verificatielaag voor analyses die gebouwbeheersysteemdata (GBS-data) analyseren. “De Energy Navigator maakt gebruik van gevalideerde energiehoofdmeter-data en niet van GBS-data waardoor de resultaten van PULSE vergeleken kunnen worden met resultaten uit de Energy Navigator. Strukton Worksphere kan hierdoor de klant optimaal bedienen”.

Over Strukton Worksphere

Strukton Worksphere, onderdeel van Strukton, creëert door in te zetten op kennis, techniek en innovatie een gezonde, veilige, comfortabele en duurzame omgeving waarin mensen kunnen verblijven, werken en reizen. Strukton Worksphere: clever technology for modern life. www.struktonworksphere.nl

Over Strukton PULSE
Strukton PULSE maakt een gezonde, veilige en comfortabele omgeving naar persoonlijke wensen mogelijk. Op duurzame wijze. Op basis van werkelijke data. Over het verschil tussen beheer en beheersing; Strukton PULSE. www.struktonpulse.nl

Over e-nolis
E-nolis is in 2017 gestart als spin-out van ENGIE. Het jonge, snelgroeiende bedrijf ontwikkelt intelligente software voor de gebouwde omgeving. Uitgangspunt is domeinkennis gecombineerd met data science en kunstmatige intelligentie, om maximaal rendement uit data te kunnen halen. E-nolis is gevestigd op de campus van TU/e in Eindhoven. www.e-nolis.com

Meer nieuws

Wordt ons vastgoed energieneutraal door BENG en NTA 8800?

In mijn vakgebied werk ik dagelijks aan verduurzaming van gebouwen. Het is een wereld op zich, waar eisen, normen, standaarden etc. elkaar snel opvolgen. Nederlands vastgoed zal moeten verduurzamen willen we de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs realiseren. De overheid schroeft langzaam de duimschroeven aan en komt met nieuwe eisen voor bestaande en nieuwe gebouwen. Zie je zoals velen door de bomen het bos niet meer? In dit artikel zet ik veelgehoorde termen naast elkaar: “EPC”, “BENG”, “Energielabel C”, “Paris Proof” en “NTA8800”. Wat hebben ze met elkaar te maken? En een hele belangrijke vraag: zijn deze wettelijke eisen voldoende om ons vastgoed energieneutraal te maken? Halen we hiermee (de doelstellingen van) Parijs? Uit de navolgende analyse blijkt dat we nog een lange weg te gaan hebben!

Lees meer

Nieuwe module: Label Verkenner

Uw (potentiële) opdrachtgevers willen of moeten hun bestaand vastgoed verduurzamen. De één wil hoogstens voldoen aan de wettelijke minimum eisen, de ander heeft een hogere ambitie en wil versneld verduurzamen. Maar welk pakket van (verbeter)maatregelen is optimaal om die ambitie te realiseren?

Lees meer

Help! Informatieplicht energiebesparing

Per 1 juli 2019 wordt de wet milieubeheer uitgebreid. Per die datum moeten zo’n 125.000 bedrijven en instellingen hebben voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Ze moeten daarbij rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn getroffen… Veel bedrijven en instellingen hebben dit voor hun vastgoed nog niet op orde. Dat is jammer en ook risicovol: De overheid heeft controles aangekondigd om implementatie van de wet kracht bij te zetten. Maar om welke bedrijven en instellingen gaat het nu eigenlijk? RVO: “Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen.”

Lees meer

De e-nolis academy gaat van start!

E-nolis start met open trainingen in het gebruik van Energy Navigator. Hoe zet u Energy Navigator in voor uw vastgoed, of dat van uw klanten? Hoe laat u software voor u werken, slimmer, sneller grondiger? Tijdens een training komt het allemaal aan bod.

Lees meer