Nieuws 01-04-2019

Nieuwe module: Label Verkenner

Uw (potentiële) opdrachtgevers willen of moeten hun bestaand vastgoed verduurzamen. De één wil hoogstens voldoen aan de wettelijke minimum eisen, de ander heeft een hogere ambitie en wil versneld verduurzamen. Maar welk pakket van (verbeter)maatregelen is optimaal om die ambitie te realiseren?

“Er zijn vele wegen die naar Rome leiden”, maar welke is de optimale. En wat is optimaal: voor een eigenaar waarschijnlijk een maatregelpakket met een minimum aan investeringen. Voor een organisatie met grote MVO-ambities waarschijnlijk een pakket met maximale CO2-reductie.

Normaliter vraagt dat een forse reken exercitie met het EPA-U rekenmodel. Maar dat is nu niet meer nodig, de “Label Verkenner” van E-Nolis geeft u een snel en accuraat antwoord. De Label Verkenner vraagt u via een korte invoerwizard om enkele essentiële gegevens, waaronder het geambieerd energie label en een opgave van de in het gebouw aanwezige gebouw-installaties. Na doorrekening geeft de Label Verkenner aan, welk pakket van verbetermaatregelen optimaal is, op basis van drie criteria: laagste terugverdientijd, laagste investering en grootste CO2 reductie. Hiermee krijgt uw opdrachtgever direct inzicht in de haalbaarheid van uw business case ten aanzien van energie verduurzaming.

VOORDELEN:

  • Snel en duidelijk overzicht van verschillende verduurzamingsconcepten als te nemen maatregelen.
  • Minimaal invoer geeft een nauwkeurige indicatie welke maatregelen voor u passen.
  • Keuze uit verschillende ambities: een energielabel, Paris Proof, energieneutraal en gasloos.
  • Voldoen aan regelgeving (energielabel C verplichting per 2023)
  • Toekomst proof: Resultaten van de berekende energiebesparingen zijn al goed vergelijkbaar met de
    nieuwe norm NTA 8800

De Label Verkenner is integraal onderdeel van de Energy Navigator Suite, waarmee u uw opdrachtgevers op basis van data snel, betrouwbaar en diepgaand inzicht geeft in hun energie uitdaging én wat gedaan kan worden om hun energie uitdaging (kosten)effectief binnen de gestelde termijn te realiseren. Wilt u graag weten wat Energy Navigator vanuit uw oplossingen- en dienstenportfolio voor u en uw opdrachtgevers kan betekenen? Neem dan contact met ons op; wij staan tot uw beschikking!

Meer nieuws

Wordt ons vastgoed energieneutraal door BENG en NTA 8800?

In mijn vakgebied werk ik dagelijks aan verduurzaming van gebouwen. Het is een wereld op zich, waar eisen, normen, standaarden etc. elkaar snel opvolgen. Nederlands vastgoed zal moeten verduurzamen willen we de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs realiseren. De overheid schroeft langzaam de duimschroeven aan en komt met nieuwe eisen voor bestaande en nieuwe gebouwen. Zie je zoals velen door de bomen het bos niet meer? In dit artikel zet ik veelgehoorde termen naast elkaar: “EPC”, “BENG”, “Energielabel C”, “Paris Proof” en “NTA8800”. Wat hebben ze met elkaar te maken? En een hele belangrijke vraag: zijn deze wettelijke eisen voldoende om ons vastgoed energieneutraal te maken? Halen we hiermee (de doelstellingen van) Parijs? Uit de navolgende analyse blijkt dat we nog een lange weg te gaan hebben!

Lees meer

Help! Informatieplicht energiebesparing

Per 1 juli 2019 wordt de wet milieubeheer uitgebreid. Per die datum moeten zo’n 125.000 bedrijven en instellingen hebben voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Ze moeten daarbij rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn getroffen… Veel bedrijven en instellingen hebben dit voor hun vastgoed nog niet op orde. Dat is jammer en ook risicovol: De overheid heeft controles aangekondigd om implementatie van de wet kracht bij te zetten. Maar om welke bedrijven en instellingen gaat het nu eigenlijk? RVO: “Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen.”

Lees meer

De e-nolis academy gaat van start!

E-nolis start met open trainingen in het gebruik van Energy Navigator. Hoe zet u Energy Navigator in voor uw vastgoed, of dat van uw klanten? Hoe laat u software voor u werken, slimmer, sneller grondiger? Tijdens een training komt het allemaal aan bod.

Lees meer

Nieuwe look & feel, grotere ambities

E-nolis B.V. lanceert vandaag haar nieuwe identiteit! Op alle vlakken zijn de merken E-nolis en Energy Navigator onder handen genomen en doorvertaald in een heldere en herkenbare nieuwe stijl. Met de nieuwe brand identity spreekt E-nolis in vormen uit waar het om draait: Energie-gezond vastgoed. Slimmer, sneller, grondiger.

Lees meer