Nieuws 05-04-2018

Nederlands vastgoed massaal in de rij voor intelligente energiebesparing

ENERGIEVERSPILLING KANTOORPANDEN GELIJK AAN HET VERBRUIK VAN 1,3 MILJOEN HUISHOUDENS

Eindhoven, 30-3-2018 – Nu het kabinet de gaskraan volledig dicht draait lijkt de race om energie te besparen pas echt begonnen. Grote kantoorgebouwen verbruiken samen gigantische hoeveelheden elektriciteit en gas en zullen de maatregelen al op korte termijn gaan voelen. Vanaf 2023 namelijk is voor deze sector energielabel C verplicht en daar voldoet momenteel nog lang niet elk kantoorgebouw aan. Eigenaren, beheerders, installateurs en energieadviseurs; allemaal zoeken ze naar een slimme benadering om de energierekening omlaag te brengen.

Artificial intelligence
En juist op deze behoefte springt e-nolis handig in. De Eindhovense high tech startup bespaart met haar ‘Energy Navigator’ sinds 2017 energie voor grote kantoorpanden door met artificial intelligence afwijkingen ten opzichte van het optimale energieverbruik inzichtelijk te maken. Gerard Kool, directeur van e-nolis stelt: “We begrijpen er soms niks van; zelfs een splinternieuw kantoorpand verspilt vaak veel energie doordat installaties niet goed op gebruikerspatronen zijn afgesteld. Wij hebben ons tot doel gesteld om energieverspilling in het vastgoed te elimineren!”

Gigantische besparing
En dat houdt niet op bij ‘voldoen aan een energielabel’: Een marktstudie onder 119 kantoorgebouwen, samen 1,1 miljoen m2 groot, toont aan dat 65% van de onderzochte kantoorgebouwen (veel) meer energie verbruikt dan op basis van het energielabel verwacht mag worden. Dus ook al heeft een pand een goed energielabel, het werkelijk energieverbruik ligt vaak aanzienlijk hoger. Op basis van extrapolatie van dit onderzoek kan gesteld worden dat alleen al de Nederlandse kantoren elk jaar meer energie verspillen dan 1,3mln huishoudens samen verbruiken.

Laaghangend fruit
Toch is er ook goed nieuws volgens Kool: “Het grootste deel van deze verspilling kan met eenvoudige maatregelen en vaak zonder grote investeringen weggenomen worden.” Het bedrijf stelt dat hiervoor in de meeste gevallen alleen de gegevens van de slimme energiemeter nodig zijn. Met deze gegevens legt de Energy Navigator de vinger op de zere plek en toont de te nemen maatregelen samen met de te realiseren besparing. Het bedrijf positioneert zich hiermee als de huisarts voor kantoorpanden.

Bedrijven staan in de rij!
“Een klant concludeerde: Dus jullie verven het huis door de brievenbus?” Ik moest hard lachen, maar het bevat een kern van waarheid: Zolang je de bewoners goed kent zijn hun patronen en wensen voorspelbaar.” Dat deze benadering niet onopgemerkt blijft mag duidelijk zijn. De Energy Navigator van e-nolis is inmiddels door de RVO opgenomen als erkende besparingsmaatregel. Kool: “Eerlijk gezegd kunnen wij de vraag nauwelijks aan en dat is toch goed nieuws? Wat ons betreft kan die gaskraan gewoon dicht!”

Meer nieuws

Wordt ons vastgoed energieneutraal door BENG en NTA 8800?

In mijn vakgebied werk ik dagelijks aan verduurzaming van gebouwen. Het is een wereld op zich, waar eisen, normen, standaarden etc. elkaar snel opvolgen. Nederlands vastgoed zal moeten verduurzamen willen we de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs realiseren. De overheid schroeft langzaam de duimschroeven aan en komt met nieuwe eisen voor bestaande en nieuwe gebouwen. Zie je zoals velen door de bomen het bos niet meer? In dit artikel zet ik veelgehoorde termen naast elkaar: “EPC”, “BENG”, “Energielabel C”, “Paris Proof” en “NTA8800”. Wat hebben ze met elkaar te maken? En een hele belangrijke vraag: zijn deze wettelijke eisen voldoende om ons vastgoed energieneutraal te maken? Halen we hiermee (de doelstellingen van) Parijs? Uit de navolgende analyse blijkt dat we nog een lange weg te gaan hebben!

Lees meer

Nieuwe module: Label Verkenner

Uw (potentiële) opdrachtgevers willen of moeten hun bestaand vastgoed verduurzamen. De één wil hoogstens voldoen aan de wettelijke minimum eisen, de ander heeft een hogere ambitie en wil versneld verduurzamen. Maar welk pakket van (verbeter)maatregelen is optimaal om die ambitie te realiseren?

Lees meer

Help! Informatieplicht energiebesparing

Per 1 juli 2019 wordt de wet milieubeheer uitgebreid. Per die datum moeten zo’n 125.000 bedrijven en instellingen hebben voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Ze moeten daarbij rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn getroffen… Veel bedrijven en instellingen hebben dit voor hun vastgoed nog niet op orde. Dat is jammer en ook risicovol: De overheid heeft controles aangekondigd om implementatie van de wet kracht bij te zetten. Maar om welke bedrijven en instellingen gaat het nu eigenlijk? RVO: “Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen.”

Lees meer

De e-nolis academy gaat van start!

E-nolis start met open trainingen in het gebruik van Energy Navigator. Hoe zet u Energy Navigator in voor uw vastgoed, of dat van uw klanten? Hoe laat u software voor u werken, slimmer, sneller grondiger? Tijdens een training komt het allemaal aan bod.

Lees meer