Nieuws 15-05-2017

Gebouwen met hoog energielabel presteren ondermaats

Bron: Cobouw, 12 mei 2017
Auteur: Thomas van Belzen

Verstrekte energielabels voor gebouwen blijken vaak niet overeen te komen met de daadwerkelijke energieprestaties die je zou mogen verwachten. Hoe groener het label is, hoe groter de afstand is tussen papier en praktijk. Dat zijn de eerste voorzichtige conclusies van een onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse overheid naar de daadwerkelijke energieprestaties van 14 gebouwen. Later dit jaar volgt de slotsom. “De eerste resultaten bevestigen onze vermoedens,”, zegt managing director Giel van Giersbergen van E-nolis, een start-upbedrijf dat zich met een nieuwe methode (de Energy Navigator) heeft gespecialiseerd in onderzoek naar de energieprestaties van gebouwen.

Zieke gebouwen vergelijken
“Veel partijen concentreren zich op big data van gebouwen, pure benchmarking. Ik vind dat zieke gebouwen met zieke gebouwen vergelijken. Met slimme algoritmes koppelen wij het energielabel aan het daadwerkelijke gebruik. De volgende stap is dat we op afstand de energieconsumptie registeren.” Al langer bestaat er discussie over de waarde van enkel een energielabel. Het onderzoek van E-nolis wijst ook in die richting; een c-label gebouw presteert vaak niet als c-labelgebouw. “We zien ook een trend. Hoe hoger het energielabel, hoe groter de gab. Dat komt omdat er in gebouwen met een beter energielabel meer installaties en systemen zitten die ook tegen elkaar in gaan werken.” “Stoppen met energielabels hoeft van mij niet, maar het geeft wel aan dat we continu de vinger aan de pols moeten houden. Daarnaast geeft het aan dat er op het gebied van inregelen van installaties nog een groot besparingspotentieel is.”

WTC-gebouw
Bernardo Korenberg, CSR Manager, is namens Bouwinvest betrokken bij het onderzoek. Hij is blij met de bevindingen. “Wij zijn bijvoorbeeld eigenaar van het WTC-gebouw in Den Haag. Een omvangrijk gebouw van meer dan 63.000 vierkante meter. Het heeft een energielabel A. Nu weten we dat we zelfs daar nog potentieel 20 tot 25 procent energie kunnen besparen.” In 2023 mogen gebouweigenaren geen gebouwen meer verhuren met een energielabel dat lager is dan C. Bouwinvest raakt daar niet van in paniek. Korenberg: “Absoluut niet, wij juichen dat toe. En door inzichtelijk te maken wat een gebouw daadwerkelijk verbruikt, bereik je nog veel meer. Daarmee kun je namelijk ook het beheer en onderhoud beter aansturen. Afrekenen op prestaties wordt dan mogelijk.”

Meer nieuws

Wordt ons vastgoed energieneutraal door BENG en NTA 8800?

In mijn vakgebied werk ik dagelijks aan verduurzaming van gebouwen. Het is een wereld op zich, waar eisen, normen, standaarden etc. elkaar snel opvolgen. Nederlands vastgoed zal moeten verduurzamen willen we de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs realiseren. De overheid schroeft langzaam de duimschroeven aan en komt met nieuwe eisen voor bestaande en nieuwe gebouwen. Zie je zoals velen door de bomen het bos niet meer? In dit artikel zet ik veelgehoorde termen naast elkaar: “EPC”, “BENG”, “Energielabel C”, “Paris Proof” en “NTA8800”. Wat hebben ze met elkaar te maken? En een hele belangrijke vraag: zijn deze wettelijke eisen voldoende om ons vastgoed energieneutraal te maken? Halen we hiermee (de doelstellingen van) Parijs? Uit de navolgende analyse blijkt dat we nog een lange weg te gaan hebben!

Lees meer

Nieuwe module: Label Verkenner

Uw (potentiële) opdrachtgevers willen of moeten hun bestaand vastgoed verduurzamen. De één wil hoogstens voldoen aan de wettelijke minimum eisen, de ander heeft een hogere ambitie en wil versneld verduurzamen. Maar welk pakket van (verbeter)maatregelen is optimaal om die ambitie te realiseren?

Lees meer

Help! Informatieplicht energiebesparing

Per 1 juli 2019 wordt de wet milieubeheer uitgebreid. Per die datum moeten zo’n 125.000 bedrijven en instellingen hebben voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Ze moeten daarbij rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn getroffen… Veel bedrijven en instellingen hebben dit voor hun vastgoed nog niet op orde. Dat is jammer en ook risicovol: De overheid heeft controles aangekondigd om implementatie van de wet kracht bij te zetten. Maar om welke bedrijven en instellingen gaat het nu eigenlijk? RVO: “Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen.”

Lees meer

De e-nolis academy gaat van start!

E-nolis start met open trainingen in het gebruik van Energy Navigator. Hoe zet u Energy Navigator in voor uw vastgoed, of dat van uw klanten? Hoe laat u software voor u werken, slimmer, sneller grondiger? Tijdens een training komt het allemaal aan bod.

Lees meer