Inzicht in de energie­prestaties van uw gebouw

De Energy Navigator. Intelligente software voor commercieel & maatschappelijk vastgoed.

De Energy Navigator is intelligente software die voor uw commercieel vastgoed, op basis van slimme en zelfontwikkelde algoritmen, met minimale input aan data, maximaal inzicht in energiebesparingsmogelijkheden biedt. In slechts 3 stappen:

Energie Benchmark

Minimale input

Ontdek op basis van slechts 5 invoergegevens de unieke relatie tussen energielabel, het bijbehorende optimale verbruik en het werkelijke verbruik.

Voordelen:

 • Direct inzage in het operationele besparingspotentieel, het laaghangend fruit
 • Overzicht in besparingspotentie voor een geheel gebouwportfolio
 • Gebouw prioritering in portefeuille aanpak
 • Per gebouw is meest efficiënte verduurzaming strategie vast te stellen
 • Zonder inspanning wordt direct duidelijk of er een positieve business case mogelijk is en hoeveel energiekosten (€) en kilogrammen CO2 bespaard kunnen worden
 • Op basis van 5 invoergegevens, namelijk het bruto vloeroppervlakte, jaarlijks energieverbruik, energielabel, adres en functie van het pand

Analyse & diagnose

Maximaal inzicht

Krijg met één druk op de knop inzage in verbetermaatregelen op basis van het uurlijkse verbruik van energie op hoofdmeterniveau, inclusief business case per maatregel.

Voordelen:

 • Inzage in besparingspotentieel zonder het gebouw te bezoeken en zonder dat additionele hardware (zoals tussenmeters) geïnstalleerd hoeven te worden
 • Vervangt 60-80% van het reguliere energieadvies
 • Geautomatiseerde analyse en diagnose van de gebouweigenschappen, operationele besparingsmaatregelen, asset en duurzame besparingsopties
 • Met één druk op de knop wordt de data automatisch geïnterpreteerd en worden er meer dan 100 relevante kpi’s berekend voor alle bekende systeemsoorten in commercieel vastgoed
 • Geeft aan welke maatregelen genomen moeten worden om de prestatie van uw gebouw te verbeteren
 • Biedt besparingen volgens de TRIAS energetica (vraagreductie, duurzame energie, fossiel efficiënt) inclusief terugverdientijden zonder het pand te kennen en gezien te hebben

Performance Management

Continu grip

Beoordeel én optimaliseer geautomatiseerd de energieprestatie, -besparingen en -verbruiken van uw pand.

 Dit is mogelijk met de drie onderdelen:

Energie Prestatie Verificatie

(Energy Performance Verification)
 • Biedt stuurinformatie op strategisch niveau
 • Monitoring van de voortgang van de Energie efficiency
 • Controle van genomen energiebesparende maatregelen
 • Ondersteuning bij energiemanagement / MJA en prestatiecontract gerelateerde activiteiten

Energie Besparings Verificatie

(Energy Saving Verification)
 • Geeft het energieverbruik is t.o.v. voorgaande jaar, ofwel hoeveel energie had het gebouw verbruikt onder dezelfde buitenklimaat omstandigheden als nu
 • Virtuele “energie besparing meter” waarop de energiebesparing kan worden afgelezen
 • Gedetailleerd overzicht van het gemeten en gecorrigeerd/gecompenseerd energieverbruik per energiedrager

Energie Verbruik Notificatie

(Energy Consumption Notification)
 • Under construction

Aanpak Energy Navigator

De verschillende modules van de Energy Navigator geeft u optimaal inzicht in de energieprestaties van uw gebouw. Deze modules zijn zo ingericht dat ze passen bij de PDCA (Plan-Do-Check-Act) benadering.

Met de inzichten uit Energy Benchmark heeft u het meest efficiënte verduurzamingsstrategie omdat u weet welke panden de hoogste energiebesparingspotentie hebben. U legt met deze informatie uw verduurzamingsdoelen & doelstellingen vast (plan).

Om de energiebesparingen te identificeren gebruikt u de Energy Analyse. Met deze gedetailleerde informatie over de maatregelen kunt u de energiebesparingen gaan uitvoeren (do).

De Energy Performance module biedt u de mogelijkheid om de prestaties verder te optimaliseren en de resultaten te meten en verifiëren (check). Naast dat u hiermee continu grip hebt op het energieverbruik gebruik u de module voor de vervolgstappen (act).

Relatie wet- en regelgeving

Met de Energy Navigator:

 • Controleert u of de intrinsieke energiezuinigheid voldoende benut is
 • Kunt u de Erkende maatregelen uit de Wet Milieu Beheer verifiëren
 • Heeft u de perfecte applicatie ter ondersteuning van Energiemanagement (ISO 50001)
 • Scoort u extra punten voor BREEAM In Use voor de deelgebieden asset/beheer/ gebruik
 • Krijgt u maximale ondersteuning bij de verificatie van het uitgevoerde onderhoud.
 • Geeft u inzicht in de prestatie indicatoren welke behoren bij professionele onderhoudscontracten als Duurzaam Beheer en Onderhoud (ISSO)
 • Kunt u toetsen of voldoet u aan de EBS verplichting uit de Wet Milieu Beheer
 • Kunt u zien in hoeverre installaties (asset) functioneren en is er een sterke relatie met onderhoud en beheer van gebouwen
 • Heeft u geen EPA-advies meer nodig. Deze is integraal al opgenomen in de Energy Navigator.

Veilig

Alle data wordt veilig opgeslagen volgens ISO standaard voor informatiebeveiliging (ISO 27001) en wordt niet zonder toestemming beschikbaar gesteld aan derden.

Betrouwbaar

De software in de cloud wordt continu gemonitord en een hoge beschikbaarheid is gegarandeerd.

Snel

De verschillende stappen van de Energy Navigator biedt u binnen een druk op de knop inzicht in energiebesparingen en dat met minimale input.

Gemakkelijk

Voor onze partners hebben wij een partner portal ingericht. Deze learning environment biedt handleidingen, video’s en sales presentaties. Verder staat de helpdesk van e-nolis altijd voor u klaar en geven we workshops aan klanten om optimaal gebruik te maken van de software.

Voor wie is de Energy Navigator interessant?

Huurders

Als huurder wilt u:

 • Onafhankelijk inzage in servicekosten niveau t.o.v. optimale situatie
 • Verificatie van de energieprestatie
 • Bewustwording van het energieverbruik
 • Een portfolio benadering zodat u kunt zien welke panden aan uw verwachting voldoen

Eigenaar, investeerder of belegger

Als eigenaar wilt u:

 • Panden aantrekkelijk maken voor huurders door lage servicekosten
 • Aantonen goed beheer
 • Een extra toevoeging aan duurzaamheidsambitie
 • Een andvat voor aansturing richting technische dienstverleners.
 • Progressie op (proactief) beheer controleren
 • Een portfolio overzicht zodat u ziet welke panden goed presteren

Technisch dienstverlener

Als technisch dienstverlener wilt u:

 • Gegarandeerde besparingen afgeven middels een Energie Prestatie Contract
 • Concrete ondersteuning bij sales gesprekken
 • Een inschatting van de energiebesparingkrijgen  om aan te committeren binnen een tender
 • Een competitief voordeel krijgen door proactief de besparingspotentie mee te nemen in aanbiedingen

Property manager

Als property manager wilt u:

 • Met minimale inspanning aantonen dat prestaties op het gebied van energie- en CO2-besparing gerealiseerd zijn
 • Afrekenen op basis van behaalde resultaat met toeleveranciers

Energy Consultant

Als Energy Consultant wilt u:

 • Concrete ondersteuning bij sales gesprekken
 • Richting krijgen voor een energieschouw
 • Snel concrete inzichten hebben voor bij een klant
 • Energiemaatregelen uitwerken en sneller komen tot een hoog detailniveau

Overheid

Als overheid wilt u:

 • Ondersteuning krijgen bij handhaving van regelgeving
 • Regelgeving niet alleen gebruiken als stok om mee te slaan maar ook als compliment
 • Snel en duidelijk overzicht krijgen voor handhaving

Aanbod

e-nolis biedt de Energy Navigator op drie manieren aan in de markt, te weten:

1. Consultancy

Hierbij voert e-nolis voor een opdrachtgever een adviesopdracht uit met de Energy Navigator. De scope is daarbij het collecteren van data, analyseren van de data met de Energy Navigator, maken van de presentatie, geven van de presentatie.

2. Web based

U krijgt de inloggegevens voor de Energy Navigator waardoor u online de verschillende modules kunt gebruiken. We bieden drie typen licenties aan waarbij partijen kunnen kiezen uit één of meerdere modules, te weten: Pay per click, prepaid of een vaste licentie.

Lees meer
 • Pay per click: partijen betalen in dit geval elke keer dat ze zelf een berekening maken. Dit type is interessant voor kleine partijen die een enkele keer een berekening uit willen voeren (bijvoorbeeld een ZZP-er) die niet in staat is een duur softwarepakket aan te schaffen
 • Prepaid: klanten betalen op voorhand voor een bepaald aantal berekeningen. Op basis van het aantal krijgt de klant een korting.
 • Vaste licentie: dit is een vast bedrag per jaar waarbij gebruikers onbeperkt berekeningen kunnen uitvoeren. Het bedrag is afhankelijk van het aantal gebruikers en de looptijd van het contract. Dit zijn veelal grote partijen die veel volume kunnen draaien in de markt. Deze partjien treden toe tot de user / expert group en hebben daardoor inspraak in de ontwikkelroadmap.

3. API

De algoritmen van de Energy Navigator worden aangeboden via een API. Dit geeft partijen de mogelijkheid om whitelabel gebruik te maken van door e-nolis ontwikkelde intelligentie.