Referenties

ENGIE heeft bij meerdere klanten de Energy Navigator succesvol ingezet bij haar klanten bij onder andere tenders, energieadvies trajecten en energieprestatiecontracten (al dan niet gecombineerd met een onderhoudscontract).

Fudura heeft een groot data platform en daarbij de wens om meer toegevoegde waarde diensten te gaan leveren in de markt. De Energy Navigator heeft meer dan bewezen aan de verwachtingen van Fudura en haar klanten te voldoen, met name als enabler en accelerator voor nieuwe producten en diensten.

Achmea heeft volgens MJA-3 de verplichting jaarlijks 2% energie te besparen. De Energy Navigator is gebruikt om het besparingspotentieel inzichtelijk te maken inclusief energiebesparende maatregelen.

ING heeft volgens MJA-3 de verplichting jaarlijks 2% energie te besparen. De Energy Navigator is gebruikt om het besparingspotentieel inzichtelijk te maken inclusief energiebesparende maatregelen, onder andere resulterend in een besparing van 15% op gas bij een van de panden.

SRE is een investeerder in commercieel vastgoed en wil haar panden continu optimaliseren voor haar huurders om zodoende de servicekosten op een laag peil te houden. De Energy Navigator is ingezet om inzichtelijk te maken hoe panden werkelijk presteren en hoe vervolgens te komen tot energiebesparing.

Bouwinvest is een gespecialiseerde vermogensbeheerder in vastgoed. Onderdeel van haar duurzaamheidsstrategie is om niet alleen de gebouwen in de portefeuille te verduurzamen maar ook de keten daaromheen. Bouwinvest is gestart met de Energy Navigator om de energieprestatie in panden te meten en verifiëren op onafhankelijke wijze.

OfficeR is een onafhankelijk platform voor huurders en biedt een onafhankelijk inzicht in huurcontracten en huisvestingswensen. Hierbij is het onderdeel servicekosten op het gebied van energie een belangrijk onderdeel. OfficeR gebruikt de Energy Navigator om op onafhankelijke wijze inzage te verkrijgen in het energie servicekosten niveau. OfficeR gaat om verzoek van huurders in gesprek met vastgoedeigenaren en beheerders om dit servicekosten niveau te optimaliseren.

Horsten 1 • 5612 AX Eindhoven • T + 31 (0)88 484 8000 • solutions@e-nolis.com